OVDJE MOŽETE PREUZETI ČASOPIS BR. 43


SADRŽAJ / TABLE OF CONTENTS

Uvodnik / Editorial PDF
Aleksandra Nikčević Batrićević

Otvoreni prostori književnosti nasuprot zatvorenih prostora nacije: (trans)nacionalni (kon)tekst savremene američke i bosanskohercegovačke književnosti PDF
Selma Raljević

Intersekcionalni zakon čitanja ženskog dnevnika: subjektivnost iskaza, moć riječi i topos ratnog užasa PDF
Merima Omeragić

Zatvoreni prostori nacije, roda i depresije u romanu Janice Galloway The Trick is to Keep Breathing PDF
Lejla Mulalić

Virginia Woolf: Vještina pisanja i ne/obični čitatelj PDF
Nina Sirković

Preplitanja zatvorenih i otvorenih prostora u romanima Džeka Keruaka PDF
Aleksandra Žeželj Kocić

Klaustrofobični prostori i atmosfera fatalizma u Ubojicama Roberta Siodmaka PDF
Rajko Petković


UPUTSTVO AUTORIMA
INSTRUCTIONS FOR CONTRIBUTORS

 

 

 

 

SCImago Journal & Country Rank

ccc

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.